Publikační činnost a citace 

 

          Zde prezentovaná publikační činnost odpovídá mému zařazení a výzkumné práci v pozici odborného asistenta a následně docenta a profesora Katedry pedagogiky PF UJEP v Ústí nad Labem. Svou publikační činnost, která vychází ve velké míře z vlastních realizovaných empirických výzkumných studií, orientuji do problematiky utváření, geneze a ovlivňování dětských pojetí (prekonceptů) z různých oblastí školního vzdělávání (přírodovědné předměty, historie, výtvarné vzdělávání) a dalších oblastí (např. dětská pojetí života, rodiny apod.) na různé věkové úrovni probandů (od mateřské školy po oblast žáky středních škol). Velká řada publikací se rovněž zabývá metodologickými aspekty výzkumu a diagnostiky dětských pojetí (specializace na kvantitativně orientované výzkumy a tvorbu nástrojů pro praktickou diagnostiku dětských pojetí). Vzhledem k zapojení v řešitelském týmu výzkumného záměru „Aktivní konstrukce poznání“, kde jsem působil jako odborník pro obecně pedagogické a didaktické aspekty konstrukce poznání, jsem celou řadu publikací věnoval pedagogickému konstruktivismu, jeho praktické realizace a řízení učební činnosti jako aktivní konstrukce poznání žáků.

         Další oblast mé publikační činnosti se týká přípravy učitelů pro základní a střední školy – pedagogicko-psychologická složka příprava, její obsah a zastoupení, strukturace učitelských studií, pojetí obecné didaktiky a její spolupráce s didaktikami oborovými. Výsledkem jsou články v domácích i mezinárodních sbornících z konferencí, v časopisech, ale též vysokoškolské učební texty. Vůbec postavení, rozvoj a inovace pojetí obecná didaktiky je ústředním tématem velké části mnou publikovaných prací. Několik prací je zaměřených i do oblasti školského managementu (tvorba učebních textů, publikace v oblasti řízení, marketingu a rozvoj školy) a také jsem se věnoval tvorbě učebnic (včetně metodických příruček a pracovních sešitů) pro základní školy.

 

  Přehled dosavadní publikační činnosti  

  

V následujícím přehledu ohlasů na publikační činnost jsou citace uváděny tak, že nejprve je prezentována bibliografická citace práce, která je citována a následně k této práci se vztahující bibliografické citace děl, ve kterých je zmiňovaná práce citována.

 

Citační ohlasy domácí

Citační ohlasy zahraniční

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode